The Great Barrier Reef

“বৃহৎ প্ৰবাল প্ৰাচীৰ: আশ্চৰ্য্য আৰু সংৰক্ষণ” অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উত্তৰ-পূব উপকূলৰ ২৩০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰত্বত বিস্তৃত বৃহৎ প্ৰবাল প্ৰাচীৰ (The Great Barrier Reef) পৃথিৱীৰ অন্যতম চিনাকি প্ৰাকৃতিক আশ্চৰ্য্য। ই কেৱল এটা প্ৰবাল প্ৰাচীৰ নহয়; ই জীৱন আৰু বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰি থকা এটা সমগ্ৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ। এই ৰচনাখনত আমি গ্ৰেট বেৰিয়াৰ ৰিফক ইমান অনন্যContinue Reading